Loading...
|| हरि: सर्वोत्तम वायु: जीवोत्तम ||

Welcome to " Shri Puthige "

“Doing dharma is akin to breathing” as one would never stop to breath so should one should not stop following dharma..

A devout and pious couple, Sri Govindacharya and Smt. Kamalamma, were praying to Lord Krishna for a righteous son who would bring lustre to the family. In 1961, their prayers were answered with...

Shri Madhvacharya

Acharya Madhva (1238-1317) was the founder Philosopher of Tattvavada, more popularly known as the Dvaita School of Vedanta.
He is believed to be the third incarnation of Vayu who served Lord...

Shri Puthige Mutt, Udupi

Next to Sode Mutt in the southern portion of the Car Street is Puttige Mutt. The main branch of this Mutt is in the village by name Puttige.

The idol of Vithal with Rukmini and Satvabhama...

Together, We Can Build Awareness for Change

ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ :ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಮಠವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು.
ಈ ಮಠದ ಮೂಲ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಎಂಬುವ ಗ್ರಾಮ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಹೆಸರು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಾರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೂಜಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಯಾಯ : ೨೦೦೮ - ೨೦೧೦ ಮುಂದಿನ ಪರ್ಯಾಯ : ೨೦೨೪ - ೨೦೨೬
ಮೊದಲನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು

Featured Posts

The latest Events , Blogs and Press/Media interviews

ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭಟ್,ಶ್ರೀ ಮಹಿತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ...